شماره واچر پرواز در پیامکی که از طرف سایت برای شما هنگام خرید ارسال شده است موجود می باشد.

**برای تکمیل این بخش حتما جریمه را از پشتیباتی استعلام بگیرید**

لطفا عکس رسید تراکنش را ارسال کنید

به منظور جلوگیری از اشتباه در تغییر نام مسافر حتما اسامی را به صورت رو به رو وارد نمایید بدیهی است هرگونه اشتباه در تکمیل این بخش به عهده مسافر خواهد بود : علی احمدی ===> محمد حیدری کدملی : 123456789

بدون IR وارد کنید

** شماره حساب حتما باید به نام مسافر باشد و در صورت مغایرت درخواست باطل می گردد **

(( با ثبت این درخواست بلیط شما کنسل نمی گردد )) برای تایید کنسلی حتما با پشتیبانی تماس گرفته و تایید کنسلی را از آنها دریافت کنید *در صورت عدم تماس با پشتیبانی تمامی خسارت های وارده به عهده مسافر می باشد* .

چنانچه بلیط مهر شده توسط مسئولین فرودگاه در اختیار دارید آن را ضمیمه کنید .